2015-08-22 08:53 #0 av: Magi-cat

(Till lexikonet)

Vad är egentligen en sten? Glad

Sten, i den meningen vi använder begreppet, är en partikel av en bergart, mindre än block och större än grus. Ett samlingsnamn där även halvädelstenar och ädelstenar ingår.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_(geologi)