2016-08-01 12:14 #0 av: Valkyrija

Jag vet att många andra andliga sajter har intuitionsövningar. Skulle det vara någonting ni här på denna sajt är intresserade av? 
För er som inte vet går det till som så att jag börjar med att en dag skriva en fråga med olika svarsalternativ. Ni ska då med hjälp av er intuition välja det svarsalternativ ni tror är rätt. Den som först svarade rätt gör sedan intutitionsövningen dagen efter(alltså skriver en fråga av något slag och låter andra känna in) och så håller det på så. Skulle detta vara intressant eller anser ni att detta sträcker sig för långt ifrån ämnet stenar och kristaller? Hjärta